Towary oznaczone jako niebezpieczne – jak są transportowane?

Produkty spożywcze muszą codziennie rano trafić do sklepu, który zajmuje się ich sprzedażą. Wiąże się to z zaangażowaniem kilku lub nawet kilkunastu osób. Muszą oni zapakować towar do samochodu, aby kierowca bez przeszkód mógł dostarczyć zamawiany ładunek do konkretnego przedsiębiorstwa. Procedura ta dotyczy nie tylko produktów spożywczych, lecz ma także swoje zastosowanie między innymi przy transporcie towarów niebezpiecznych, który podlega specjalnym regulacjom. Również przewoźnicy, którzy przewożą tego rodzaju ładunki (jedną z takich firm jest Aston Partner) muszą przestrzegać ściśle określonych procedur.

Czym jest ADR?

Jest to Umowa Europejska, która określa wszelkie zasady związane z funkcjonowaniem transportu towarów niebezpiecznych na trasach międzynarodowych. Do przestrzegania treści zawartej w ADR zobowiązane są wszystkie podmioty zaangażowane w tego rodzaju transport, czyli przewoźnicy, odbiorcy nadanego ładunku oraz ci, którzy wyprodukowali konkretny produkt czyli np. rafinerie. Transportując ciecze łatwopalne takie jak gaz ziemny, benzynę czy ropę naftową jako właściciel firmy transportowej jestem zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w ADR-ze.

Jakie zmiany w ostatnim czasie zaszły w ADR-ze i jakiego rodzaju konsekwencje ze sobą niosą?

Dotyczą one między innymi gazu oraz paliw płynnych. Zmieniły się również wytyczne dotyczące konkretnej formy butli zaworowej. W tej kwestii przewoźnik nie będzie miał wyboru, pozostanie mu tylko dostosować się do aktualnie obowiązujących norm. Opracowano również instrukcje traktujące o tym, jakie typy opakowań są dopuszczalne oraz jak należy je przechowywać. Z bardziej szczegółowymi informacjami odnośnie najnowszych zmian w ADR-ze można zapoznać się na wchodząc na stronę internetową www.astonpartner.pl.